Kontakt

Partnerskap

samarbete@influens.se

Biljetter

biljetter@influencermarketingsummit.se

Övriga frågor

info@influencermarketingsummit.se

The dream team

Bianca Rior

Marketing Manager, Influens.se

bianca@influens.se 

Sofié Leifsdotter Magnusson

Reporter, Influens.se

sofie@influens.se

Izabella Borowska

Föräldraledig

Chefredaktör, Influens.se

izabella@influens.se

Jennelie Cohen

Digital Marketing Intern, Influens.se

jennelie@influens.se

Alexander Thour

KAM

+46 735 297 469

alexander@influens.se

Niclas Albäck

CEO

+46 735 034 806

niclas@influens.se

Jennifer Sibenik

KAM

+46 735 329 349

jennifer@influens.se