Maja Rogemyr

Jurist på Konsumentverket

I min roll som jurist har jag möjlighet att möta olika branscher med olika perspektiv på marknadsföring, inte minst inom min inriktning mot influencer marketing marknadsföring av hälsoprodukter. Det handlar ofta om branscher med en konstant och snabb utveckling där det kan finnas olika behov av juridisk vägledning. Jag har bland annat varit med i arbetet med att utveckla vägledande rättspraxis om influencer marketing, Konsumentverkets egen vägledning om marknadsföring i sociala medier samt den nyligen genomförda EU-insatsen mot TikTok om dold reklam och reklam riktad mot barn. Nya infallsvinklar blir ständigt aktuella inom influencer marketing vilket ställer höga krav på delaktighet hos branschens samtliga aktörer – något jag tycker är en både viktig och intressant uppgift för att nå en positiv utveckling.

“Det ska bli både roligt och intressant att träffa andra aktörer från branschen och få ta del av deras perspektiv på influencer marketing”

– Maja Rogemyr

Paneldebatt: Lagar & regler – så funkar det