Alicia Pierrou

Head of Influencer Operations på Massfluencer

rubrik

innebhåll

“Det är en ny bransch utan tydliga lagar och riktlinjer som påverkar många personer. Därför är det viktigt att det finns ett tydligt gemensamt förhållningssätt till frågor som  t.ex. reklammarkering. Det är också många unga i den här branschen som påverkas- både influencers och följare. Jag tycker det är viktigt att vi tar ett gemensamt ansvar för att influencers som arbetar i den här branschen ska bli behandlade professionellt och att de också ska utbildas till att själva vara professionella”.

– Alicia Pierrou

Paneldebatt: Lagar & regler - så funkar det

Vilka lagar och regler bör man ha koll på som influencer? Vad gäller vid PR-bud, och hur ska man reklammarkera på rätt sätt? Vilka utgifter kan mitt företag stå för när min verksamhet handlar om mitt privatliv? Dessa frågor och många andra kommer vi att lyfta i en spännande paneldebatt med Skatteverket, Konsumentverket och med branschprofilen Alicia Pierrou som ska möta kraven och lagarna ur ett praktiskt perspektiv. För hur matchar de verkligheten egentligen? Är lagarna rimliga? Ta chansen att lyssna på detta viktiga samtal och var med och ställ frågor som du ruvar på.