Nominera: Årets influencer marketing initiativ

Här belönas ett initiativ där man med hjälp av sin kanal ska ha ökat kunskapen om en företeelse som bidragit till social impact. Initiativet ska ha lyft fram ett problem som behöver uppmärksammas där man bidraget till skillnad med hjälp av den action man tagit.